depressie    •
angst    •
burnout    •
AD(H)D    •
onbegrepen lichamelijke klachten    •
leren leven met een chronische ziekte    •
rouw    •
relatietherapie    •
sociale vaardigheden voor kinderen    •

Angst

Wie angstig is, voelt zich gespannen of van binnen onrustig. Herkent u dat gevoel? U bent misschien bang voor bepaalde situaties? Of eerder bang in het algemeen? Of misschien hebt u paniekgevoelens. In de therapie onderzoeken we de gedachten en ervaringen die een rol spelen bij uw angstgevoelens. Ook besteden we aandacht aan de lichamelijke kant van angst. Angst uit zich namelijk vaak in gespannen spieren en een gejaagde ademhaling. In de therapie leert u uw spieren te ontspannen en bewuster adem te halen. Die technieken kunnen u helpen om beter met angstgevoelens om te gaan en de angst te verminderen.