depressie    •
angst    •
burnout    •
AD(H)D    •
onbegrepen lichamelijke klachten    •
leren leven met een chronische ziekte    •
rouw    •
relatietherapie    •
sociale vaardigheden voor kinderen    •

Sociale vaardigheden voor kinderen

Voor kinderen

Kan uw kind nog niet zo soepel in een groep meedraaien? Maakt het moeilijk vriendjes of wordt het gepest? Dan kunt u uw kind opgeven voor een training in sociale vaardigheden (ook wel: sova-training). Daarin leert uw kind gemakkelijker met andere kinderen om te gaan. Het wordt zich bewust van zijn gedrag, leert sociaal te zijn en wordt weerbaarder.

 

Adriaan van ’t Spijker:

‘De sova-training geef ik samen met kinder- en jeugdpsycholoog Loes Berkhout. Dat doen we met veel plezier: als kinderen zich veilig voelen en als je ze op hun niveau weet aan te spreken, kunnen ze zo veel leren. Kinderen worden vrijer, durven meer en worden socialer. Dat is altijd weer bijzonder en soms ontroerend om te zien. Als volwassenen kunnen we zo veel leren van de openheid en onbevangenheid van kinderen. Inmiddels hebben Loes en ik ongeveer twintig groepen begeleid en ik hoop dat er nog minstens zo veel volgen. Het is een intensieve training, maar ook een bijzonder leuke.’

 

Wat leert uw kind in de sova-training?

In de sova-training leren kinderen onder andere:

 • emoties herkennen, benoemen en erop reageren;
 • zelfbeheersing en concentratie;
 • invoegen in een groep;
 • onderhandelen met andere kinderen;
 • omgaan met leeftijdgenootjes;
 • wat pesten voor een kind betekent;
 • hoe je kunt reageren als je gepest wordt;
 • waarom en hoe je kunt stoppen met pesten.

 

Voor welke kinderen?

De sova-training is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld:

 • verlegen of onzeker zijn;
 • faalangstig zijn;
 • moeilijk in contact komen met andere kinderen;
 • pesten;
 • gepest worden;
 • AD(H)D, PDD NOS of Asperger hebben.

 

Hoe vaak, wanneer en waar?

De sova-training is voor kinderen van 8 tot 12. Zij volgen de training in een groep van 6 tot 8 kinderen. De training telt elf bijeenkomsten, een bijeenkomst voor ouders en een terugkombijeenkomst na ongeveer 3 maanden. De bijeenkomsten zijn in een lokaal van basisschool De Rank in Schoonhoven.

 

Rol van de ouders

Bij de sova-training hoort een intakegesprek en een eindevaluatie met ouders. Soms samen met het kind, soms niet. Dat hangt van de situatie af. Tussendoor is er een bijeenkomst met alle ouders samen, zonder de kinderen.

 

Meer weten of opgeven?

Wilt u meer weten over de sova-training of uw kind direct aanmelden, neem dan contact op met Adriaan van ’t Spijker.